สาระน่ารู้
  • 13 ก.ค. 2563
 6,689

เราจะสู้ไปด้วยกัน... สอ.ปม. มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติด Covid 19 แล้ว 2 ท่าน

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มอบสวัสดิการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ติด Covid 19 แล้ว 2 ท่าน รวม 15,000 บาท

 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีประกาศมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid -19)

 

โดยสหกรณ์ได้จัดทำสวัสดิการสำหรับสมาชิกทุกท่านที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid-19) เพื่อร่วมช่วยเหลือและเยียวยาแก่สมาชิก ไว้ดังนี้

  • สำหรับสมาชิกที่ติดเชื้อ สหกรณ์จ่ายให้ 10,000 บาท
  • สำหรับสมาชิกสมทบที่ติดเชื้อ สหกรณ์จ่ายให้ 5,000 บาท

เดือนแห่งวิกฤติ สมาชิกติดเชื้อ 2 ท่าน

ในเดือน เมษายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการระบาดอย่างหนักในประเทศไทยนั้น ได้มีสมาชิกสหกรณ์ป่าไม้ของเรา คุณ A (นามสมมุติ ) เป็นสมาชิกสหกรณ์ และ คุณ B (นามสมมุติ) เป็นสมาชิกสมทบ โดยทั้งสองท่านเป็นสามีภรรยากัน ซึ่งทั้งสองท่านได้ทำการตรวจคัดกรองเชื้อ และทราบข่าวร้ายว่า "พบเชื้อโควิด 19"  จนต้องเข้ารับการรักษาตัว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563   
ทันทีที่ตรวจพบเชื้อ สมาชิกทั้งสองท่าน ที่ทราบข่าวว่าสหกรณ์ได้มีสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อ  จึงได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และผลการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาล เพื่อเตรียมพร้อมขอยื่นรับสวัสดิการ จากสหกรณ์ 

 

ไม่ว่าวิกฤติใด เราจะไม่ทิ้งกัน

เมื่อเอกสารหลักฐานมาถึงสหกรณ์ เราได้รีบจัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานกันอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการดีที่สุดที่สมาชิกจะได้รับเงินส่วนนี้ เพื่อนำไปเป็นค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ได้ทันท่วงที

โดยฝ่ายสวัสดิการได้ทำการเบิกเงินทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ติดโควิด 19 จำนวน 10,000 บาท แก่สมาชิก และจำนวน 5,000 บาท แก่สมาชิกสมทบ และทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ของสมาชิกทั้ง 2 ท่าน โดยสมาชิกได้รับเงินพร้อมกันในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 

 

ฟ้าหลังฝน...สวยงามเสมอ

นับว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งสำหรับสหกรณ์ที่ปัจจุบันสมาชิกทั้งสองท่านได้ทำการรักษาจนหายและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้ว รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ท่านอื่นๆ กว่า 3 หมื่นท่านที่ไม่พบการติดเชื้อเพิ่มเติมอีกเลย
 

สร้างความอุ่นใจ จนถึงสิ้นปี

แม้ว่าจะไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ มานานกว่า 49 วันแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 63) แต่เราทุกคนควรยังต้องเฝ้าระวังและต้องเข้มงวดกับมาตรการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด 19 ต่อไป ตามสถานการณ์ทั่วโลกที่ยังพบการระบาดเป็นวงกว้างอยู่

 

และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอเป็นส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือและเพิ่มความอุ่นใจแก่สมาชิกทุกท่าน ในการมอบสวัสดิการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563 หรือเมื่อสหกรณ์อนุมัติครบวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) แล้วแต่กรณีใดถึงกำหนดก่อน

Infographic


UploadImage
UploadImage