สหกรณ์ดิจิทัล
  • 26 มิ.ย. 2563
 6,614

ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ผ่าน App forest CO-OP สะดวก ง่ายเพียงปลายนิ้ว

ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของเรา นับว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริการสมาชิก โดยได้มีการจัดทำ Application Forest CO-OP เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น หุ้น เงินฝาก เงินกู้ บริการเงินกู้ สิทธิ์กู้สามัญคงเหลือ ภาระการค้ำประกัน  ปันผล รายการเรียกเก็บ ใบเสร็จ สวัสดิการ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ประกันชีวิต และข้อมูลสมาชิก   

 

ในด้านของข้อมูลสมาชิก ที่ท่านได้แจ้งไว้กับสหกรณ์ สามารถตรวจสอบได้จาก Application Forest CO-OP 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลา ได้แก่ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด อีเมล์ เบอร์โทร ที่อยู่ รูปถ่าย หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน สมาชิกสามารถส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาอัพเดทให้เป็นปัจจุบันได้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในการรับข้อมูล ข่าวสาร สหกรณ์  

 

ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน App ง่ายๆ

 

UploadImage

 

 

หากสมาชิกอยากเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำอย่างไร?

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล คลิ๊ก

2. กรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้เรียบร้อย

3. ส่งแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลมาที่สหกรณ์

  • ทางไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ 169 ปณศ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • ทางโทรสาร (Fax ) : 02-579-9774
  • ทาง E-mail :  [email protected]
  • ทาง Line สหกรณ์ : @forestcoop

หมายเหตุ : กรณีที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงลายเซ็น ต้องมีผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรอง และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หากไม่มีผู้บังคับบัญชารับรองจะต้องมายื่นเอกสารโดยตรงที่สหกรณ์เท่านั้น