ข่าวสารสหกรณ์
  • 23 มิ.ย. 2563
 5,013

ทำไมสหกรณ์ต้องขอสลิปเงินเดือนมีนาคม และเดือนปัจจุบัน ?

เนื่องจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวการณ์ โควิด 19 โดยการพักชำระหนี้ การลดจำนวนเงินผ่อนชำระหนี้ต่อเดือน หรือการขยายสัญญาเงินกู้

 

จากการตรวจสอบ พบว่าสลิปเงินเดือนของสมาชิกบางราย ที่มีการหักชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นในเดือนเมษายน จะไม่มีรายการแสดงในสลิปเงินเดือน หรือสมาชิกบางรายมีการลดจำนวนเงินผ่อนชำระ ทำให้มีผลต่อการคำนวณสิทธิ์วงเงินกู้สามัญ ฉุกเฉิน และพิเศษของสมาชิก

 

ดังนั้นสมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินสามัญทุกคน ต้องแนบสลิปเงินเดือน ๆ มีนาคม และสลิปเงินเดือนปัจจุบัน
เพื่อตรวจสอบว่ามีหนี้ภายนอกกับสถาบันการเงินอื่น ที่ได้รับการพักชำระหนี้ หรือลดจำนวนเงินผ่อนชำระหรือไม่ เพราะหากครบกำหนดมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว สถาบันการเงินอื่น ก็จะต้องส่งรายการเรียกเก็บหนี้ในสลิปเงินเดือนเช่นเดิม จะส่งผลให้สหกรณ์เก็บเงินชำระหนี้ไม่ได้
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอร่วมยืนหยัดและเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยเหลือดูแลสมาชิกทุกท่าน ให้ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน