สาระน่ารู้
  • 27 พ.ค. 2563
 805

ขบวนการสหกรณ์ ประกาศย้ำ อย่าตระหนกวิกฤติการบินไทย “ไม่กระทบต่อ ฐานะความมั่นคงของสหกรณ์"

ขอบคุณวิดีโอจาก รายการสถานีประชาชน ช่อง ไทยพีบีเอส, กระทรวงคมนาคม ​, สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ​, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย


จากเหตุการณ์ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่เข้าสู่ พ.ร.บ. ล้มละลาย จนมาถึงกระบวนการฟื้นฟูกิจการ และพ้นสภาพจากการเป็น รัฐวิสาหกิจ มาเป็น บริษัท มหาชน นั้น


 

ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ของมวลสมาชิกสหกรณ์ ทั้ง 82 สหกรณ์ ที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทย ให้เกิดวิตกกังวลและไม่สบายใจ ต่อเงินฝากของสมาชิกที่มีไว้ในสหกรณ์ รวมถึงอาจถกเถียงถึงเรื่องความมั่นคงของสหกรณ์ 

ดังนั้นขบวนการสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ รวมถึง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย  ได้ร่วมกันชี้แจงพร้อมสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 82 สหกรณ์ เพื่อคลายกังวลจากเหตุการณ์ดังกล่าว  พร้อมออกมายืนยันชัดเจนกันว่า “วิกฤติการบินไทย จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะและความมั่นคงของสหกรณ์ แน่นอน”

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศความเชื่อมั่น พร้อม ชี้แจงแนวทางการเจรจาขอรับชำระหนี้จากการบินไทย

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  อธิบายประเด็นบริษัทการบินไทย พร้อมกล่าวยืนยันปัญหาการบินไทยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรับรองสภาพคล่องเพียงพอ พร้อมช่วยเหลือทุกสหกรณ์

 

 

จากที่รับชมวิดีโอดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าทุกขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐหรือเอกชน ต่างพร้อมกันช่วยเหลือและสนันสนุน ”สหกรณ์” อันเนื่องมาจากสหกรณ์นั้นเปรียบเสมือนฟันเฟืองเล็กๆ ที่จะช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มั่นคง ยั่งยืน นั่นเองครับ