ข่าวสารสหกรณ์
  • 26 พ.ค. 2563
 3,142

บันทึกคำชี้แจงกรณี บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

โดย นายวิชิต สนธิวณิช
ประธานกรรมการดำเนินการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
(ความยาว 1 ชั่วโมง 30 นาที) 
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้จัดการประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยได้เชิญผู้บริหารของ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ รวมถึงผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้ กรณีวิกฤติการบินไทย ที่ไม่เพียงจะสร้างความกังวลแค่ภายในองค์กรของการบินไทยเองเท่านั้น แต่ยังคงกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพย์อีก 82 แห่ง ที่เอาเงินไปลงทุนในหุ้นกู้ ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และ 1 ในนั้นก็มี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด รวมอยู่ด้วย สมาชิกหลายท่านจึงอาจเกิดความกังวลใจ เป็นห่วงใยถึงฐานะและความมั่นคงของสหกรณ์ และสงสัยว่า สหกรณ์จะดำเนินการอย่างไรต่อไป เงินฝากและทุนเรือนหุ้นของสมาชิกจะได้รับผลกระทบหรือไม่ จึงได้เกิดการจัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น 

สำหรับการชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีบริษัทการบินไทย ในครั้งนี้ เริ่มจากคุณอนุชิต แตงอ่อน เลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้กล่าวสรุปถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมชี้แจงดังกล่าว และได้กล่าวเชิญ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ นายสมหวัง เรืองนิวัตศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขึ้นกล่าวความคิดเห็นในการชี้แจงข้อเท็จจริงในครั้งนี้


UploadImage
นายอนุชิต แตงอ่อน เลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้กล่าวเชิญ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกล่าวต้อนรับท่านผู้บริหารสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

UploadImage
นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้  ได้ให้เกียรติกล่าวข้อคิดเห็นในการชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

UploadImage
นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้เกียรติกล่าวข้อคิดเห็นในการชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

ต่อมานายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ได้ขึ้นกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีบริษัทการบินไทย อย่างละเอียดโดยใช้เวลาประมาณ 60 นาที  โดยได้ชี้แจงในรายละเอียดของประเด็นต่าง ๆ รวม 7 ประเด็นดังนี้

1. ฐานะการเงินของสหกรณ์

2. การลงทุนของสหกรณ์
3. การลงทุนกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
4. กระบวนการฟื้นฟูการบินไทยตามมติคณะรัฐมนตรี
5. ผลกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
6. การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

7. บทบาทของขบวนการสหกรณ์ในการช่วยแก้ไขปัญหา

UploadImage
นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  

UploadImage
นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถรับชมและรับฟังรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดได้ในคลิปประกอบข่าวนี้