ข่าวสารสหกรณ์
  • 18 พ.ค. 2563
 472

ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2563

 

UploadImageคลิ๊กตรวจสอบสถานะการสมัครขอรับทุน

  • สมาชิกสามารถส่งใบคำขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ถึง 16 ตุลาคม 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
  • สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

สมาชิกที่แนบเอกสารไม่ครบให้ติดต่อกลับมาที่สหกรณ์และส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

Fax : 02-579-9774

E-mail: forestcoop@gmail.com

 

 


เอกสาร