ข่าวสารสหกรณ์
  • 08 เม.ย. 2563
 2,522

4 ประสานต้านโควิด สอ.ปม พร้อมร่วมมือ 4 หน่วยงาน รับสถานการณ์ไวรัส โควิด19

ตามที่สถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  กรมป่าไม้ได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงาน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยจาก เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่อาจเกิดขึ้นได้

UploadImage

และให้ติดตามสถานกาณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด โดยมีหน่วยงานดังกล่าว 4 หน่วยงานดังนี้

1. กรมป่าไม้

2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

4. บก.ปทส.(ตำรวจ)

UploadImage


ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยนายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ ได้มอบเกลือทะเลแก่ศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อนำไปใช้ในการทำน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบ