ข่าวสารสหกรณ์
  • 07 เม.ย. 2563
 1,002

เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

Highlight

  • กู้ได้สูงสุด 120,000 บาท
  • ดอกเบี้ย 4.20%
  • ผ่อนชำระนาน 144 งวด 
  • ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
  • จำนวนเงินให้กู้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้สามัญทุกประเภทและหนี้ตามสลิปรายเดือนแล้ว ไม่เกิน 70% ของรายได้
  • คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์มกู้สามัญ

 

เพิ่มความมั่นใจ อุ่นใจเมื่ออยู่บ้าน เดินทางด้วยความสบายใจ

เพราะบ้านเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้งยังเป็นสถานที่ ที่เก็บทรัพย์สินอันมีค่าที่สำคัญของครอบครัว จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในบ้าน เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัว

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
 

เพิ่มทางเลือกใหม่

ซึ่งในโครงการเงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน ของสอ.ปม. นั้นจากเดิมเพื่อให้สมาชิกใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้ออาวุธปืน เท่านั้น  สอ.ปม. จึงได้เพิ่มทางเลือกใหม่ เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้ซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับอาคารบ้านเรือน เพื่อคุ้มครองบ้านเรือน ของสมาชิกได้ด้วย เช่น

กล้องวงจรปิด หรือ อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น

UploadImage