สหกรณ์ดิจิทัล
 • 28 มี.ค. 2563
 4,620

ถอน-โอนเงิน ส่งเอกสาร ผ่าน Line สหกรณ์ได้แล้วนะ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยง Covid -19

Highlight

 • ถอนได้ทุกบัญชีสหกรณ์ยกเว้น บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง และบัญชีที่ต้องลงลายมือชื่อมากกว่า 1 คน
 • ถอนได้สูงสุด 2 แสนบาทต่อบัญชี/ต่อวัน ฟรีค่าธรรมเนียม!!!
 • ถอนง่าย เพียงกรอกเอกสารแล้วถ่ายรูป ส่งมาที่สหกรณ์

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก
จนรัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบและจำกัดการเดินทาง เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อ ไปยังพื้นที่ต่างๆ


ทั้งนี้ สอ.ปม ได้พิจารณาแล้วว่าเพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางมาทำธุรกรรมของสมาชิกที่มีความจำเป็นต้องถอนเงินในช่วงเวลาฉุกเฉินนี้ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีถอน-โอน ผ่าน Application Line ดังนี้

 

หลักเกณฑ์​การถอนโอนผ่าน Line สหกรณ์

 • ถอนได้ทุกบัญชีสหกรณ์ ยกเว้น บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง และบัญชีที่ต้องลงลายมือชื่อมากกว่า 1 คน
 • ถอนได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อบัญชีต่อวัน
 • บัญชีออมทรัพย์พิเศษถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง หากถอนเกิน 2 ครั้ง เสียค่าธรรมเนียม 1% ของยอดที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆในการบริการ

 

วิธีการถอนโอนเงินโดยส่งเอกสาร ผ่าน Line สหกรณ์

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอถอนเงิน คลิ๊กดาวน์โหลด
 • กรอกแบบฟอร์มพร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของบัญชีให้เรียบร้อย โดยลายมือชื่อเจ้าของบัญชีต้องให้เหมือนกับคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก
 • กรณีไม่มีแบบฟอร์มให้ทำบันทึกข้อความด้วยลายมือตนเอง ให้มีรายละเอียด วันที่ ชื่อ เลขที่สมาชิก แจ้งว่ามีความประสงค์ถอนเงินจำนวนเท่าใด จากบัญชีใด เพื่อโอนไปบัญชีใดของสมาชิก พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของบัญชี
 • ส่งภาพถ่ายคำขอถอนเงิน พร้อมหลักฐานผ่าน Line สหกรณ์ : @Forestcoop
 • ส่งภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ต้องการให้รับโอนเงินจากสหกรณ์โดยบัญชีที่รับโอนเงินต้องเป็นชื่อบัญชีของสมาชิกผู้ถอนเงินเท่านั้น

 

การรับเงิน

สมาชิกที่ยื่นคำขอถอน-โอน พร้อมส่งหลักฐานครบถ้วนจะได้รับเงินดังนี้

 • ส่งคำขอก่อน 10.00 น. จะได้รับเงินเวลา 12.00 น. ของวันดังกล่าว
 • ส่งคำขอระหว่างเวลา 10.00-13.00 น. จะได้รับเงินภายใน 15.00 น. ของวันดังกล่าว

UploadImage
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02 5797070 หรือทาง Line Official : @forestcoop

 


เอกสาร