ภาพกิจกรรม
  • 04 มี.ค. 2563
 1,181

สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมอาคารสำนักงาน สอ.กรมป่าไม้ จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กฟผ.) และฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ออก.กฟผ.) ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารและศึกษาการจัดโครงสร้างพื้นที่สำนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (สอ.ปม.) โดยมี คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ คุณวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการดำเนินการ คุณวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ

 

UploadImage

คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องสโมสรสมาชิก

 

UploadImage

คณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมโครงการอาคารตามจุดต่าง ๆ ภายในสำนักงาน


UploadImage

คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด  บรรยายหลักการและแนวคิดการออกแบบโครงการอาคาร โดยเน้นหลักประหยัดพลังงาน


UploadImage

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน