ภาพกิจกรรม
  • 05 มี.ค. 2563
 1,379

สอ.ปม. เดินหน้าทำความสะอาดสำนักงาน เพิ่มความมั่นใจ เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เห็นว่าปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) มากขึ้น และถึงแม้ว่า ในบริเวณกรมป่าไม้จะยังไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่สมาชิกที่มาใช้บริการและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สหกรณ์จึงได้มีการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณอาคาร ด้วยการนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช็ดภายในสำนักงานสหกรณ์ ทั้งห้องบริการสมาชิก ห้องโถงสันทนาการ ชั้น 1 ห้องสำนักงานสหกรณ์ ชั้น 2 และชั้น 3 ห้องประชุมสหกรณ์ ห้องน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์และภายลิฟต์ โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และบุคลากรภายในสหกรณ์ร่วมทำความสะอาด นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการเจลล้างมือประจำตามจุดต่างๆ เช่น บริเวณมุมกาแฟ เคาน์เตอร์บริการ รวมถึงภายในลิฟท์สหกรณ์ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกผู้มาติดต่อสหกรณ์ไว้ด้วยUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage