สาระน่ารู้
  • 30 ม.ค. 2561
 2,573

ตอนที่ 1 วงจรชีวิตของเงินออม

วงจรชีวิตของเงินออม

 

ตะวันไกล้ลับฟ้า ท้องทุ่งสองข้างทางเมื่อสายลมพัดมารวงข้าวปลิวไหว โอนเอนไปมาคล้ายดั่งระลอกคลื่นในท้องทะเล เอื้อมองลอดหน้าต่างชมความงามสองข้างทางรถไฟที่เธอใช้เดินทางกลับบ้านทุกครั้งยามปิดเทอม

 

เอื้อ สาวน้อยเยาว์วัยครุ่นคิดถึงชีวิตและการเดินทาง เธอระลึกถึงเมื่อครั้งได้มีโอกาสเข้าค่ายเยาวชนสหกรณ์ ที่นั่นให้อะไร ๆ แก่เธอหลายอย่าง มาวันนี้ทำให้เธอหวนถึงถึงเส้นทางของชีวิต พ่อแม่รับราชการลูกสองคน เงินแต่ละเดือนไม่เคยเหลือ แถมช่วงเปิดเทอม วิ่งหยิบยืมกันให้ควั่ก เจนหูเจนตา ก็เงินฉุกเฉินสหกรณ์ ไม่รวมเงินกู้สามัญที่แม่เล่าให้ฟังว่ายืมมาสร้างบ้านเพียงพอคุ้มแดดฝน เอื้อคิดไปถึงว่า เกษียณแล้วพ่อแม่จะหมดหนี้หรือเปล่า แล้วจะมีเงินออมบ้างมั้ยสำหรับใช้จ่ายยามชรา...เฮ้อ คิดหนักแล้วซิ สงสารพ่อแม่จัง สงสัยเราต้องประหยัดให้มากขึ้น พ่อกับแม่จะได้ออมเงินมั่ง

 

แล้วเอื้อก็นึกถึงคำสอนของอาจารย์คณิตศาสตร์ที่บอกว่า..วงจรชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับการพึ่งพาตนเองและผู้อื่นด้านการเงินน่าจะแบ่งเป็น 3 ช่วง แรกเกิดถึงวัยเยาว์ พ่อแม่เลี้ยงดู เราไม่มีรายได้ของตนเอง มีแต่รายจ่าย ต้องพึ่งเงินของพ่อแม่ที่ทำให้ชีวิตเรารอดมาได้ วัยนี้เราคงต้องหมั่นศึกษา คนสมัยก่อนจบ ป.4 ก็ทำงานได้แล้ว สมัยนี้ผลวิจัยบอกว่ารายได้ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา ยิ่งเรียนสูงรายได้ก็สูงตาม เด็กสมัยนี้จึงเรียนนานขึ้นการใช้เงินออมของพ่อแม่เพื่อการศึกษามากขึ้น ขณะเดียวกันก็เริ่มต้นวัยทำงานช้าลง

 

วัยที่ 2 คือ วัยทำงาน เป็นวัยที่หาเลี้ยงตนเอง วัยการสร้างฐานะที่มั่นคงให้คนเองและครอบรัว วัยนี้ต้องคิดถึงการออมให้มากกว่าคนรุ่นก่อน เพราะวันเริ่มต้นทำงานช้ากว่า ถ้าเกษียณที่ 60 ปีเช่นเดิม จำนวนปีที่ทำงานและหารายได้จะน้อยลง และบางคนสมัยนี้เกษียณก่อนกำหนด ช่วงเวลาหารายได้จึ่งสั้นลงไปอีก วัยทำงานจึงต้องออมมากขึ้น

วัยสุดท้าย คือ วัยชรา เป็นวัยที่ใช้เงินออมของตนเอง เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ดีให้ตนเองในบั้นปลาย เป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองและลูกหลานได้ คนสมัยนี้โดยเฉลี่ยอายุยืนขึ้น ต้องใช้เงินออมเพื่อเลี้ยงชีวิตในวัยชรานานขึ้น

 

 

เอื้อ นึกถึงภาพกราฟการจ่ายเงินและการหารายได้ตามช่วงอายุ เราใช้เงินออมถึง 2 ช่วงชีวิต คือ ช่วงเยาว์วัย เป็นช่วงที่ใช้เงินออมของพ่อแม่ และวัยชรา เป็นช่วงที่เราใช้เงินออมของเราเอง แต่เราหารายได้เพียงช่วงเดียวของชีวิต คือ ช่วงวัยทำงาน การออมเงินในวัยนี้เพื่อเลี้ยงลูกและครอบครัวและออมเงินไว้เพื่อใช้ในวัยเกษียณ จึงสำคัญมาก

 

เอื้อ กลับถึงบ้านแล้ว เธอนึกเสมอว่าเธอยังใช้เงินออมของพ่อแม่สำหรับการศึกษา หากเธอเรียนจบได้งานทำเธอจะต้องเก็บออมเพื่อจะได้ไม่ต้องลำบากยามเกษียณ เธอคิดต่อไปว่าทุกวันนี้เงินที่พ่อแม่ให้สำหรับเรียนหนังสือ เธอใช้อย่างประหยัด ทุก ๆ เดือนมักจะมีเงินเหลือ ถ้าเธอจะเริ่มออมตั้งแต่วันนี้หละ เห็นทีต้องไปชวนพี่อาทร เก็บเงินด้วยดีกว่า...

............................................
โลก ของ เอื้อและอาทร


โดย สนวลี