ภาพกิจกรรม
  • 02 ต.ค. 2561
 493

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติฯ ครบรอบ 16ปี เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561

สอ.ปม.ร่วมวางพวงมาลา
วันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 16 ปี

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 สอ.ปม. โดยนายภูดิท จันทะเรือง กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สอ.ปม.ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และวางพวงมาลา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 16 ปี เพื่อสดุดีวีรชนป่าไม้ รำลึกถึงความดีตลอดจนความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ ที่เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

UploadImage
           UploadImage
                          UploadImage