ภาพกิจกรรม
  • 28 ก.ย. 2554
 579

โครงการปลูกไม้ยางนา จากป่าสู่วัง จากวังสู่เมือง 10 สิงหาคม 2553

โครงการปลูกไม้ยางนา จากป่าสู่วัง จากวังสู่เมือง 10 สิงหาคม 2553

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมอส. และนายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกไม้ยางนา จากป่าสู่วัง จากวังสู่เมือง โดยมีนาย สหัส บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง คณะผู้บริหาร พร้อมข้าราชการ กรมอส. กรมป่าไม้ และกรรมการ เจ้าหน้าที่ สอ.ปม. ร่วมกันปลูกไม้ยางนา ณ บริเวณ เสาธง กรมอส.