สหกรณ์ดิจิทัล
  • 27 ก.พ. 2563
 43,134

กู้ฉุกเฉินผ่าน App Forest C00P เงินด่วน พร้อมใช้ 24ชม.!!! ง่ายๆเพียงปลายนิ้ว

สมัครง่าย

เพียงเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และทำเอกสารคำขอกู้ เพียงครั้งเดียว
คลิ๊กแบบฟอร์มคำขอกู้สำหรับสมาชิก
คลิ๊กแบบฟอร์มคำขอกู้สำหรับสมาชิกสมทบ


- ส่งแบบฟอร์มคำขอกู้มาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ป.ณ. 169 ปณศ.จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 

เมื่อเอกสารถูกต้อง สหกรณ์จะส่ง SMS ยืนยันการอนุมัติ ไปยังโทรศัพท์มือถือของสมาชิก โดยใช้ชื่อผู้ส่งว่า Forest_COOP ซึ่งเบอร์มือถือของสมาชิกจะต้องตรงกับระบบของสหกรณ์ ที่สมาชิกเคยแจ้งไว้กับสหกรณ์
(กรณีเปลี่ยนเบอร์มือถือ สมาชิกจะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบทุกครั้ง) และสมาชิกจะทำการกู้ฉุกเฉินได้หลังจากได้รับข้อความยืนยันจากสหกรณ์

 

ถอนง่าย
ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM CLICK COOP CARD บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย บัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
 

เงื่อนไขการกู้สำหรับสมาชิก

  • กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 90% ของหุ้น
  • จำนวนเงินกู้เมื่อรวมเงินกู้ทุกประเภทและหนี้ตามสลิปเงินเดือน ไม่เกิน 70% ของรายได้
  • ชำระ 12 งวด

เงื่อนไขการกู้สำหรับสมาชิกสมทบ

  • กู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาท และกู้ได้ไม่เกิน 90% ของหุ้น 
  • ชำระ 12 งวด

UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage