ภาพกิจกรรม
  • 28 พ.ย. 2562
 1,581

การบรรยายและการรับสมัครสมาชิก ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 25” ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร และได้ให้เกียรติสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เทคนิคการออมเงิน สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่” โดย คุณณรงค์ มหรรณพ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และ คุณภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด บรรยายให้ความรู้เรื่อง “รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด” โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจและสมัครเป็นสมาชิกกับสหกรณ์
 
UploadImage
คุณณรงค์ มหรรณพ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และ คุณภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้รับการฝึกอบรม

UploadImage
คุณณรงค์ มหรรณพ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้รับการฝึกอบรม

UploadImage
คุณณรงค์ มหรรณพ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และ คุณภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้รับการฝึกอบรม

UploadImage
ผู้รับการฝึกอบรมสอบถามเรื่องการสมัครสมาชิกกับสหกรณ์