มุมผู้แทนสมาชิก
  • 24 ม.ค. 2563
 3,948

ขออนุญาตให้ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ของสอ.ปม. โดยไม่ถือเป็นวันลา

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการและพนักงาน กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ของสอ.ปม. โดยไม่ถือเป็นวันลา

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการและพนักงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ของสอ.ปม. โดยไม่ถือเป็นวันลา