ภาพกิจกรรม
  • 07 พ.ย. 2562
 664

โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ กลุ่ม 1 ประเทศเมียนมาร์ (ย่างกุ้ง สิเรียม)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  จัดโครงการสัมมนา
"สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ  กลุ่มที่ 1 ณ ประเทศเมียนมาร์ (ย่างกุ้ง สิเรียม)"

เมื่อวันที่ 28 -29 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ได้นำสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2562 และสมาชิกเกษียณที่มีอายุครบ 60 ปี และผู้ติดตามสมาชิกเกษียณอายุราชการ สมาชิก และสมาชิกสมทบ ไปร่วมสัมมนาพร้อมทัศนศึกษา ณ ย่างกุ้ง สิเรียม  ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ไปทำบุญไหว้พระและขอพรพระ  วันแรกที่เดินทางถึงย่างกุ้ง สมาชิกและผู้ติดตามได้ไปกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดบารมี  พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังได้นำกระเป๋าสตางค์ร่วมทำพิธีเรียกทรัพย์ และรับแจกพระธาตุจากเจ้าอาวาสวัด เพื่อนำกลับมาบูชา
                              
UploadImage

ต่อมาได้เดินทางไปนมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี (พระพุทธรูปองค์ใหญ่) ที่วัดงาทัตจี  สมาชิกและผู้ติดตาม ได้ร่วมกันถวายปัจจัยให้วัด และเดินทางไปสักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน และขอพรเทพทันใจ พร้อมสักการะเทพกระซิบต่อ

                 UploadImage UploadImage

แต่สถานที่ที่สวยงามที่สุดของวันนี้ ที่สมาชิกและผู้ติดตามประทับใจ คือ การขึ้นไปชมความงามที่พระเจดีย์ชเวดากอง ที่สวยงามสมคำร่ำลือ นอกจากชมงามความของเจดีย์แล้ว ก็ร่วมไหว้ขอพรด้วย      

UploadImage

UploadImage

วันที่สองของการเดินทาง สมาชิกและผู้ติดตามได้เดินทางไปสิเรียม เพื่อชมเจดีย์เยเลพญา หรือที่เรียกว่าเจดีย์กลางน้ำ เป็นเจดีย์ที่สร้างขี้นบนเกาะกลางน้ำ ซึ่งการเดินทางไปต้องนั่งเรือโดยใช้เวลาประมาณ 3 นาที ก็ถึงเจดีย์ พอสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จก็เดินทางกลับย่างกุ้ง เพื่อซื้อของฝาก และของที่ระลึก ณ ตลาด สก๊อตก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

UploadImage  UploadImage