ข่าวสารสหกรณ์
  • 06 ก.ย. 2562
 5,184

ระเบียบเงินฝากใหม่ ออมทรัพย์พิเศษมีได้ 3 บัญชี เปิดบัญชีเพียง 1,000 บาท

ระเบียบเงินฝากใหม่
ออมทรัพย์พิเศษมีได้ 3 บัญชี
เปิดครั้งแรกเพียง 1,000 บาท

ระเบียบเงินฝากออมทรัพย์พิเศษฉบับใหม่ เปิดบัญชีครั้งแรกเพียง 1,000 บาท  มีได้คนละ 3 บัญชี ถอนหรือโอนได้เดือนละ 2 ครั้ง เริ่ม 28 สิงหาคม 2562 และปลายปี 2563 เปิดบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน App ได้ ต้อนรับโครงการ Forest CO-OP Digital 2020

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบกำหนดระเบียบการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป โดยระเบียบการรับเงินฝากฉบับใหม่นี้ มีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงจากระเบียบเดิมทำให้สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ สามารถฝากเงินออมทรัพย์พิเศษสรุปได้ ดังนี้

1. สามารถเปิดบัญชีได้ถึง 3 บัญชี
จากระเบียบเดิมที่กำหนดให้มีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ต้องการความสะดวกในการจัดสรรเงินออมและแยกดอกเบี้ยเป็นบัญชีต่าง ๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการออม

2. เปิดบัญชีครั้งแรกเพียง 1,000 บาท
จากระเบียบเดิมที่กำหนดให้ต้องเปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกและสมาชิกสมทบเปิดบัญชีได้ง่ายขึ้น

3. สามารถถอนหรือโอนได้เดือนละ 2 ครั้ง 
ไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอน
จากระเบียบเดิมกำหนดให้ถอนได้เพียงเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับค่าธรรมเนียมในการถอนยังเท่าเดิม คือ หากถอนหรือโอนเกินกว่าที่กำหนด คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนหรือโอนแต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท

4. สามารถเปิดบัญชีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application ได้
โดยขณะนี้สหกรณ์อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ประมาณปลายปี 2563 ทั้งนี้ เป็นไปตามโครงการ Forest CO-OP Digital 2020

สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้ที่ www.025798899.com ข้อ 7.3 คำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ส่งคำขอเปิดบัญชีถึงสหกรณ์พร้อมโอนเงินเปิดบัญชีได้ที่สำนักงานสหกรณ์ หรือผ่านธนาคารโดยใช้แบบฟอร์มใบ Payment ตามที่สหกรณ์กำหนดทางธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาติ และทหารไทย หรือผ่าน APP KRUNGTHAI NEXT หรือ SCB EASY หรือ TMB TOUCH หรือฝากโดยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกและสมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์ ภายหลังจากที่สมาชิกและสมาชิกสมทบได้เปิดบัญชีแล้ว สามารถฝากเงินเพิ่มเมื่อใดก็ได้ผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้น

สำหรับอัตราดอกเบี้ย ปัจจุบัน 3.00 % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 มี.ค.  30 มิ.ย.  30 ก.ย.  และ 31 ธ.ค. หากฝากเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน


หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายังสหกรณ์ได้ที่ Line : @forestcoop Facebook : forestcooppage E-mail : forestcoop@gmail.com โทรศัพท์ : 02 5797070
 
UploadImage

คลิ๊ก>>>เพื่อดาวน์โหลด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562
คลิ๊ก>> เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชี
คลิ๊ก>> เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Payment
เอกสาร