ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน
  • 15 ก.ย. 2560
 1,044

สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จก. ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 60

 

 

สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ศึกษาดูงาน สอ.ปม.

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

                     นายรังสี ธารารมย์ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 คน ศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการคนที่ 1 สอ.ปม. และกรรมการร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560