ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน
  • 28 ก.ย. 2554
 934

สอ.กองบัญชาการกองทัพอากาศ เยี่ยมชมดูงาน 18 มิถุนายน 2552


สอ.กองบัญชาการกองทัพอากาศ
เยี่ยมชมดูงาน
18 มิถุนายน 2552

เมื่อวันพฤหัสที่ 18 มิถุนายน 2552 พลอากาศโท อายุตม์ พลับจ่าง รองประธานกรรมการ
นำคณะกรรมการ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านการจัดสวัสดิการ บริหารจัดการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีรองประธานกรรมการ สอ.ปม. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม ให้การต้อนรับ
และนายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ สรุปภาพรวมองค์กร