ข่าวสารสหกรณ์
  • 29 ก.ย. 2559
 946

ลุ้นรางวัลมากมายตลอดเดือนแห่งการออม 28 ก.ย -31 ต.ค.59

 ลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดเดือนแห่งการออม

เริ่ม 28 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559

              วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็น "วันออมแห่งชาติ"  เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีนิสัยรักการออม  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในฐานะที่เป็นสถาบันเพื่อการออมรูปแบบหนึ่ง ได้จัดกิจกรรม "เดือนแห่งการออม" เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ เห็นคุณค่าของการออม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  สหกรณ์จึงได้จัดกิจกรรม "เดือนแห่งการออม" โดยมีรายละเอียดดังนี้


      ** รับทันที เมื่อ

      ** สมัครสมาชิกใหม่            รับผ้าขนหนู

     ** เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษหรือออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง รับกระเป๋าใส่บัญชีเงินฝาก

    ** ฝากออมทรัพย์ทุกประเภท ตั้งแต่ 3,000 ขึ้นไป รับ กระปุกออมสินหมู   (1 คน/ 1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล)


          ** สะสมสิทธิ์   ตลอดเดือนแห่งการออม ลุ้นรับ กระเป๋าเดินทาง 5 ใบ และกระเป๋าเป้ 5 ใบ (เริ่มโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2559)

             - ฝากเงินผ่านบัตร ATM   กรุงไทย ตั้งแต่ 3,000 ขึ้นไป รับ 5 สิทธิ์

            - โอนเงินผ่าน Payment ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป รับ 5 สิทธิ์  สมาชิก 1 คนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล (จับรางวัล วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559)