ข่าวสารสหกรณ์
  • 05 มี.ค. 2559
 1,296

เปิดรับสมัครแล้วกิจกรรมกลุ่ม สมาชิก/สมาชิกสมทบรวมผู้อื่น ไม่เกินอัตราส่วน 1 ต่อ 1 เปิดรับสมัครแล้ว กิจกรรมกลุ่มสมาชิก


จำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบกับบุคคลอื่น
ต้องไม่เกินอัตราส่วน 1 ต่อ 1 โดยบุคคลอื่นไม่เกินร้อยละ 10
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
เสนอโครงการภายใน 25 ต.ค.59

                                                                  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

                                                                                 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก