ข่าวสารสหกรณ์
  • 02 ก.พ. 2559
 3,050

ข่าวดี สอ.ปม.ขยายวงเงินกู้ สำหรับสมาชิกสมทบ วงเงินกู้ตามอายุการเป็นสมาชิกสูงสุด ไม่เกิน 4 แสน เริ่มใช้ 1 ก.พ.59

 

ข่าวดี!!!!! ...สอ.ปม.ขยายวงเงินกู้สำหรับสมาชิกสมทบ
วงเงินกู้ตามอายุการเป็นสมาชิกสูงสุดไม่เกิน 4 แสนบาท
เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป