ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 22 พ.ค. 2560
 3,117

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค.60

 

        การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

        การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า

            ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค. 60

         

                      พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า  โดยมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม1ชั้น4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด