คำถามจากสมาชิก

สมาชิกที่ไม่มีบัญชีกรุงไทย จะถอนเงินจากสหกรณ์ผ่าน App CO-OP GO ได้อย่างไร?


การโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ ไปยังบัญชีธนาคาร ผ่าน App Forest CO-OP GO จะสามารถทำได้โดยการผูกบัญชีเชื่อมต่อกับสหกรณ์ และทำได้เพียงบัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

 

สมาชิกจะต้องเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย และยื่นคำขอผูกบัญชีมายังสหกรณ์ โดยแบ่งได้ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

 

กรณีที่ 1 เปิดบัญชีกรุงไทย และทำบัตร ATM กรุงไทยด้วย

จะสามารถผูกบัตร ATM กรุงไทยกับสหกรณ์ และ ผูกบัญชีกรุงไทยใน App ได้พร้อมกัน ให้ส่งคำขอ 3.1 มาที่สหกรณ์ (คลิ๊กดาวน์โหลด) ทางไปรษณีย์หรือมายื่นที่สหกรณ์

 

กรณีที่ 2 เปิดบัญชีกรุงไทย แต่ไม่ทำบัตร ATM

ให้ส่งคำขอใช้บริการ App CO-OP GO หัวข้อ 3.2 มาที่สหกรณ์ (คลิ๊กดาวน์โหลด) ทางไปรษณีย์หรือมายื่นที่สหกรณ์ และสมาชิกจะต้องขอรหัสบริการ Netbank จากธนาคารกรุงไทยมาด้วย เพื่อทำการผูกบัญชีใน App CO-OP GO ต่อไป

 

จากนั้นให้ทำการจัดการบัญชีใน App CO-OP GO อีกครั้ง ตามขั้นตอนดังนี้