คำถามจากสมาชิก

ทำไมได้รับรหัส 4 หลักมาแล้ว โทรเข้าระบบ CO-OP Phone/กด ATM แล้วแจ้งว่ารหัสไม่ถูกต้อง?


สหกรณ์ขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า รหัสผ่านที่สหกรณ์กำหนดให้ ที่มี 4 หลัก มีทั้งรหัสที่ใช้กับระบบ CO-OP Phone และรหัสบัตร ATM Click CO-OP Card และทั้ง 2 ระบบนี้ ใช้คนละรหัสกันค่ะ ให้สมาชิกตรวจสอบที่มาของรหัสที่ได้รับด้วยว่าเป็นรหัสของระบบไหน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสบและข้อผิดพลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. รหัส CO-OP Phone (4 หลัก)

สมาชิกทุกคนจะมีรหัส CO-OP Phone ใช้สำหรับติดต่อที่เบอร์​ 02-579-8899 ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อการสอบถามข้อมูลส่วนตัว รวมถึงการกดกู้ฉุกเฉิน สมาชิกที่ยังไม่ทราบรหัส CO-OP Phone ของตัวเอง สามารถแจ้งเพื่อขอรหัสกับสหกรณ์ได้ ซึ่งจะได้รับทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งสหกรณ์ไว้

 

ลืมรหัสผ่าน

สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ แจ้งข้อมูล ชื่อ เลขที่สมาชิก เพื่อขอรับรหัส CO-OP Phone ใหม่ได้ โดยสหกรณ์จะส่งให้ทาง SMS

 

การเปลี่ยนรหัส

สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสได้ โดยการโทรที่เบอร์​ 02-579-8899 ใส่เลขที่สมาชิก และรหัสเดิมที่สหกรณ์ให้ก่อน จากนั้นกด 9 เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และกด 3 เพื่อเปลี่ยนรหัส CO-OP Phone

 

2. รหัสบัตร ATM Click CO-OP Card (4 หลัก)

เมื่อสมัครทำบัตร ATM ของสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับทั้งบัตร ATM และซองที่แจ้งรหัสของบัตรใบนั้น ๆ ซึ่งจะพิมพ์ให้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

 

ลืมรหัสผ่าน

เนื่องด้วยความปลอดภัยทางการเงินของสมาชิกเอง สหกรณ์จะไม่เก็บข้อมูลรหัสผ่านบัตร ATM ของสมาชิกไว้ จึงไม่สามารถขอรหัสใหม่ได้ เมื่อลืมรหัสผ่าน หรือกดรหัสผิดครบ 3 ครั้ง บัตรจะถูกอายัด หากต้องการจะใช้บัตร ATM ของสหกรณ์ต่อ สมาชิกจะต้องขอทำบัตรใหม่และได้รับรหัสใหม่ไป

 

การเปลี่ยนรหัส

บัตร ATM Click CO-OP Card ไม่สามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ตู้ ATM ของธนาคารได้ จะทำการเปลี่ยนได้ที่ตู้ ATM ของสหกรณ์เท่านั้น

UploadImage