คำถามจากสมาชิก

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ เช็คในแอปสหกรณ์แล้วไม่มีเงินเข้าบัญชี?


เมื่อสมาชิกทำธุรกรรมผ่านธนาคารมายังสหกรณ์ ทางช่องทาง Payment ทั้งที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านสมาร์ทโฟน ไม่ว่าเป็นการโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ระดมหุ้น หรือชำระพิเศษตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ นั้น ไม่ได้เป็นการชำระแล้วจะออนไลน์เข้าบัญชีสหกรณ์ได้ทันที สมาชิกจะต้องรอตรวจสอบใน Application ของสหกรณ์ได้ในวันทำการถัดไป 

คลิ๊กเพื่อดูขั้นตอนการโอนเงิน Payment ผ่านสมาร์ทโฟน