คำถามจากสมาชิก

โอนเงินด้วยบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยไม่ได้ เนื่องจากอะไร?


มีหลายท่านที่ไม่สามารถทำการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ด้วยบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยได้สำเร็จ หนึ่งในสาเหตุหลักนั่นคือ สมาชิกทำการโอนเงินหมดบัญชี เนื่องจากเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากสหกรณ์จะต้องมีเงินฝากติดบัญชีไว้อย่างน้อย 100 บาท จึงไม่สามารถโอนไปทั้งหมดได้ ยกตัวอย่างเช่น มีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จำนวน 3,400 บาท จะสามารถโอนไปบัญชีกรุงไทยได้ จำนวน 3,300 บาท เป็นต้น

ขั้นตอนการโอนเงินจากสหกรณ์ ไป กรุงไทย

 
UploadImage

1. สอดบัตรและใส่รหัสผ่าน


 
UploadImage

2. เลือก "บริการอื่นๆ"


 
UploadImage

3. เลือก "บริการอื่นๆ"


 
UploadImage

4. เลือก "สหกรณ์ออมทรัพย์"


 
UploadImage

5. กด "รับเงินฝาก" 


 
UploadImage

6. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน 


 
UploadImage

7. การโอนสำเร็จ