คำถามจากสมาชิก

ขั้นตอนการถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ ด้วยบัตร ATM กรุงไทย ทำอย่างไร?


สมาชิกที่ผูกบัญชีสหกรณ์กับบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้หมายความว่าเงินในบัญชีสหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยโดยอัตโนมัติ สมาชิกจะต้องทำการโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่ตู้ ATM กรุงไทยก่อน ถึงจะสามารถถอนเงินได้ตามปกติ

ขั้นตอนการโอนเงินจากสหกรณ์ ไป กรุงไทย

 
UploadImage

1. สอดบัตรและใส่รหัสผ่าน


 
UploadImage

2. เลือก "บริการอื่นๆ"


 
UploadImage

3. เลือก "บริการอื่นๆ"


 
UploadImage

4. เลือก "สหกรณ์ออมทรัพย์"


 
UploadImage

5. กด "รับเงินฝาก" 


 
UploadImage

6. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน 


 
UploadImage

7. การโอนสำเร็จ