คำถามจากสมาชิก

กรณีที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าระบบ Application Forest CO-OP 4.0 ในโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว สามารถ นำรหัสผ่านนั้นมาเข้าระบบ Forest CO-OP Online ในเว็บไซต์ www.025798899.com ได้หรือไม่ตอบ สมาชิกสามารถนำหมายเลขสมาชิก และรหัสผ่านตัวเลข 6 หลัก ที่ลงทะเบียนไว้ในโทรศัพท์มือถือ มาเข้าระบบ Forest CO-OP Online ทางเว็บไซต์www.025798899.com ได้เพราะเป็นรหัสเดียวกัน