คำถามจากสมาชิก

สหกรณ์ให้ทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยจำนวนรายละเท่าไร


สหกรณ์ให้ทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือสมาชิก กรณีบ้านเสียหายบางส่วน จำนวนรายละไม่เกิน 3,000 บาท กรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง และไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้ จำนวนรายละไม่เกิน 30,000 บาท