คำถามจากสมาชิก

อยากจะใช้บริการบัตร ATM Click CO-OP แต่ไม่สะดวกเดินทางมาสหกรณ์ต้องทำอย่างไรบ้างคะ


         1.สมาชิกต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการบัตร ATM Click CO-OP ในเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com หัวข้อที่ 3.1

         2. กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน 1ชุด

         3. โอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร (กรณีที่สมาชิกทำบัตรครั้งที่ 2 และกรณีที่เป็นสมาชิกสมทบ)  ผ่านใบแจ้งการรับชำระเงินสด (Payment)  แบบฟอร์มมีในเว็บไซต์สหกรณ์ หัวข้อ ที่6.1  ระบุวัตถุประสงค์ 115 จำนวนเงิน 100 บาท โอนผ่านธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาต หรือทหารไทย

        4. นำเอกสารการสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งมาที่สหกรณ์ทางไปรษณีย์

        5. หลังจากที่สหกรณ์ได้รับเอกสาร จะส่งบัตร ATM Click CO-OP  และรหัสไปให้สมาชิก เมื่อท่านได้รับ บัตรพร้อมรหัสครบแล้ว ให้โทรมาเปิดใช้บัตรที่เจ้าหน้าที่ CallCenter 0-25797070 หรือเปิดผ่านบัตรระบบ CO-OP Phone 0-25798899 กด 0 

        6. เมื่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล จะส่ง SMS  เพื่อยืนยันไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของสมาชิก สมาชิกสามารถใช้บริการได้ทั้ง 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลาม ถอนได้วันละไม่เกิน 10 ครั้ง ครั้งละ 20,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/วัน