การให้เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (COOP – Phone )
 21,506

สมัครง่าย

เพียงเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และทำเอกสารคำขอกู้ เพียงครั้งเดียว
คลิ๊กแบบฟอร์มคำขอกู้สำหรับสมาชิก


ถอนง่าย
ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM CLICK COOP CARD บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย บัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
 

เงื่อนไขการกู้สำหรับสมาชิก

  • กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือนและไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
  • จำนวนชำระหนี้รายเดือนทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 70 ของรายได้รายเดือน
  • ชำระคืนไม่เกิน 12 งวด
  • กู้ทางโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง
  • เงินกู้โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ไม่ถอนได้ดอกเบี้ยเป็นรายวัน
 

ขั้นตอนการกู้ฉุกเฉิน

UploadImage