กู้ฉุกเฉินผ่าน APP ของสมาชิกสมทบ
 86,150

สมัครง่าย

เพียงเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และทำเอกสารคำขอกู้ เพียงครั้งเดียว
คลิ๊กแบบฟอร์มคำขอกู้สำหรับสมาชิกสมทบ


ถอนง่าย
ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM CLICK COOP CARD บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย บัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
 

เงื่อนไขการกู้สำหรับสมาชิกสมทบ

  • กู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาท และกู้ได้ไม่เกิน 90% ของหุ้น 
  • ชำระ 12 งวด

วิธีการกู้ฉุกเฉินผ่าน APP

UploadImage
UploadImage
UploadImage