การให้เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (COOP – Phone ) สำหรับสมาชิกสมทบ
 5,882

สมัครง่าย

เพียงเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และทำเอกสารคำขอกู้ เพียงครั้งเดียว
คลิ๊กแบบฟอร์มคำขอกู้สำหรับสมาชิกสมทบ


ถอนง่าย
ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM CLICK COOP CARD บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย บัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
 

เงื่อนไขการกู้สำหรับสมาชิกสมทบ

  • กู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาท และกู้ได้ไม่เกิน 90% ของหุ้น 
  • ชำระ 12 งวด

ขั้นตอนการกู้ฉุกเฉิน

UploadImage