ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 28 ก.ย. 2554
 641

การสัมมนา"บ่งชี้อนาคตเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์ไทย" 30 ตุลาคม 2552


การสัมมนา"บ่งชี้อนาคตเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์ไทย"
30 ตุลาคม 2552

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดการสัมมนา เรื่อง"บ่งชี้อนาคตเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์ไทย"
เพื่อเสริมสร้างให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายใน และระบบข้อมูล ด้านการบริหารการเงิน การบัญชีที่ดียิ่งขึ้น โดยครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย
โดยผู้ร่วมงานให้ความสนใจกับบูทของสอ.ปม. และมีการร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย