โดย moo -  วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 10:24 น.

สอ.ปม.ร่วมวางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 ธ.ค. 2560 เวลา 16:02 น.

สายใยไม่เกษียณปี 2560 อิ่มบุญอิ่มใจ ณ ประเทศพม่า 7-9 ตุลาคม 2560

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 ธ.ค. 2560 เวลา 15:40 น.

สอ.ปม.จัดกิจกรรม Raod Show กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 10 ธ.ค. 2560 เวลา 19:53 น.

พิธีทำบุญครบรอบ 39 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ธ.ค. 2560 เวลา 14:42 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอด (Cascading)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอด (Cascading) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ธ.ค. 2560 เวลา 14:39 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคีสหกรณ์บางเขน ครั้งที่ 2

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคีสหกรณ์บางเขน ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 23 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ธ.ค. 2560 เวลา 14:34 น.

กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน จัดกิจกรรม CSR

กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ทั้ง 14 สหกรณ์ จัดกิจกรรม CSRบริจาคปัจจัยสิ่งของให้แก่วัด และ โรงเรียนสหกรณ์นิคม ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ธ.ค. 2560 เวลา 14:31 น.

สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุน กรมอุทยานฯ เนื่องในวันสถาปนากรมอุทยานฯ ครบรอบ 14 ปี

สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุน กรมอุทยานฯ เนื่องในวันสถาปนากรมอุทยานฯ ครบรอบ 14 ปี ...