สอ.พนักงานไฟฟ้าเขต2 พิษณุโลก (2521) จำกัด เยี่ยมชมการบริหารงาน สอ.ปม. เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 14:11 น.
 566

สอ.พนักงานไฟฟ้าเขต2 พิษณุโลก (2521) จำกัด
เยี่ยมชมการบริหารงาน สอ.ปม.
 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

            นายมังกร ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการ สอ.พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 14 ท่าน เยี่ยมชมการบริหารงานของสอ.ปม. เกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกัน โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการ คนที่ 1 กล่าวต้อนรับ  ผู้จัดการแต่ละฝ่ายพาชมอาคาร และสรุปภาพรวมขององค์กร