สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จก. เยี่ยมชม สอ.ปม. วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 14:09 น.
 526

สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จก. เยี่ยมชม สอ.ปม.

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

           นายยรรยง ศรีตะวัน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 ท่าน เยี่ยมชมศึกษาดูงานสอ.ปม. ด้าน การให้บริการเงินกู้ การให้บริการเงินฝาก และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการคนที่ 1 และคณะกรรมการท่านอื่นๆ  ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ผู้จัดการฝ่ายแต่ละฝ่าย บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร