28 กันยายน 2561 วันครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

โดย moo
 วันที่ 01 ต.ค. 2561 เวลา 09:59 น.
 540

             


                                           28 กันยายน 2561 วันครบรอบ 40 ปี

                             แห่งการก่อตั้งสหกรณ์


                 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช นายจงเจริญ กิจสำราญกุล ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิก ร่วมถวายสักการะพระพุทธไตรสสวรรษาณุสรณ์ พระพรหม พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ครบรอบ 40 ปี จากนั้นมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีมอบทุนการศึกษา แก่โรงเรียนชุมชนรอบข้างกรมป่าไม้ ทั้งนี้สอ.ปม. ได้มอบทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิกเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ และจับรางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงจำนวน 33 รางวัล ช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษเรื่องการวางแผนการเงินของตนเอง โดยนายสุภาพ คำแฝง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยมีสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อนำข้อคิดที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


                                       UploadImage

                                       UploadImage

                                       UploadImage

                                       UploadImage
                                    
                                       UploadImage

                                       UploadImage
                                     
                                       UploadImage      
                                    
                                       UploadImage  

                                                  UploadImage   

                                            UploadImage     
                     
                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage

                                            UploadImage