ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป่าไม้ ดูงาน สอ.ปม. เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

โดย moo
 วันที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 19:36 น.
 402
                      ข้าราชการบรรจุใหม่ ศึกษาดูงาน สอ.ปม.
            เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

 


                            ข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป่าไม้ จำนวน 27 ท่าน ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 โดยมี นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ  ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ   นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายภาพรวมขององค์กร และสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

                                           UploadImage


                                           UploadImage
                   
                                           UploadImage 
 
                                           UploadImage

                                   
                                           UploadImage