สอ.สามัญศึกษานครสวรรค์ จก เยี่ยมชมงาน วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

โดย moo
 วันที่ 01 ส.ค. 2561 เวลา 15:34 น.
 482

เยี่ยมชมงานสู่คนสหกรณ์ 
 
   สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด

           เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายวินัย ทองมั่น   ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 ท่าน เยี่ยมชมดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ในด้านการบริหารงานสหกรณ์  ด้านระบบสารสนเทศ และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในด้านต่างๆ โดยมีนางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  คณะกรรมการ และผู้จัดการ ร่วมให้การต้อนรับ

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage