โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ก.พ. 2561 เวลา 14:38 น.

สมาชิกสมทบที่จะยื่นกู้เงินสามัญต้องทำประกันภัยผู้ค้ำประกันด้วย เริ่มใช้ 1 พ.ย. 60

สมาชิกสมทบที่จะยื่นกู้เงินสามัญกับสอ.ปม. ต้องทำประกันภัยผู้ค้ำประกันด้วย เริ่มใช้ 1 พ.ย. 60...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 14:31 น.

สอ.ปม.เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการส่งเอกสาร

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 14:18 น.

ยกเลิกแบบฟอร์มคำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญสำหรับสมาชิกสมทบให้ใช้แบบฟอร์มใหม่ วันที่ 1 พ.ย. 60 เป็นต้นไป

สอ.ปม. ยกเลิกแบบฟอร์มคำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ (1 ก.พ. 59) และยกเลิกแบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 ธ.ค. 2560 เวลา 15:34 น.

อัตราเบี้ยประกันกลุ่มและวงเงินคุ้มครอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 ธ.ค. 2560 เวลา 11:43 น.

อัตราเบี้ยประกันกลุ่มและวงเงินคุ้มครอง