สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

 

 

ทุนการศึกษาปี 2560

ทุนส่งเสริมฯ ทุนละ 600 บาท ได้ทุกคน

ทุนเรียนดีอีก 195 ทุน เรียงตามคะแนน

หมดเขต 25 ส.ค. 60 ประกาศผลทุน 26 กย. 60

         วนเวียนมาอีกครั้ง กับทุนการศึกษาประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนความขยันหมั่นเพียรของบุตรสมาชิก สหกรณ์กำหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกดังนี้   ทุนส่งเสริมการศึกษา  ทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ  และทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษา คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 59
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์          3.25
ออมทรัพย์พิเศษ                  3.50 
อเนกประสงค์          3.25
ออมทรัพย์พอเพียง               4.25
เกษียณเปี่ยมสุข                  4.00 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน          6.10
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป                    6.10
สามัญสงเคราะห์ภัย          4.50
ประหยัดพลังงาน          4.50
สามัญคุ้มครองชีวิต          4.50
สามัญเพื่อการศึกษา          4.50
สามัญเพื่ออาชีพเสริม          4.50
สามัญเพื่อท่องเที่ยว          4.50

        ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
          (เริ่มใช้ 1 เม.ย. 59)

เพื่อการเคหะ
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
(0% 6 เดือนแรก)
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
         3.50
ประเภท 2
คงที่ 2 ปีแรก
(0% 3 เดือนแรก)
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
         4.50
ประเภท 3
ดอกเบี้ยลอยตัว          5.55
ใช้เงินฝากค้ำประกัน          5.00
ใช้หุ้นค้ำประกัน          5.90
ความมั่นคงครอบครัว          4.95
ประกอบกิจการอาคาร          5.80
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน
12 เดือน          
         3.60
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน
24 เดือน          
         3.65
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน
36 เดือน          
         3.70
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน
48 เดือน          
         3.75
 
โอนเงินผ่าน 
ธ.กรุงไทย,
ธ.ไทยพาณิชย์ ,
ธ.ธนชาต,
ธ.ทหารไทย
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

 
 

 © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer