สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
                              สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
        เปิดตัวบัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card
     เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556

   

           นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ได้กล่าวรายงานเปิดใช้บัตร ATM Click CO-OP Card  โดยได้รับเกียรติจากท่านนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และท่านธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มาเป็นประธานเปิดงานในพิธี ซึ่งบัตร ATM Click CO-OP Card ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นบัตร ATM ที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ที่สามารถใช้ได้จริง ทั้งตู้ ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และตู้ ATM ธนาคารออมสิน โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิก และสมาชิกสมทบ ให้ความสนใจ สมัครทำบัตร กันอย่างมากมาย
                 สัมผัสธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่
                โดนใจทุกความต้องการของสมาชิก
                             คลิ๊ก..โดนใจ สะดวกถอน
                             คลิ๊ก..โดนใจ สะดวก โอน 
                             คลิ๊ก..โดนใจ สะดวก กู้
         สมัครใช้บัตร ATM Click CO-OP  มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล สร้อยคอทองคำ 40 เส้น ทองคำมูลค่า 10 บาท รวมเป็นเงินกว่า 200,000 บาท Click CO-OP Card ธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่ โดนใจ..มากกว่า
                             

                             

                             

                             
                
                             
  
                              

                              
             
                             
 
                             

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
                              
                     
                              
 
 
 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
อเนกประสงค์ 3.50
อออมทรัพย์พอเพียง 4.25
เกษียณเปี่ยมสุข 4.25
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.35
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป 6.35
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.15
สามัญประหยัดพลังงาน 4.35
สามัญคุ้มครองชีวิต 4.35
สามัญเพื่อการศึกษา 4.15
สามัญเพื่ออาชีพเสริม 4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
3.50
ประเภทที่ 2
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
4.50
ประเภทที่ 3
ดอกเบี้ยลอยตัว
6.00
ใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.25
ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.35
อาคารธุรกิจ 6.25
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
ไม่เกิน 12 งวด 5.20
ไม่เกิน 36 งวด 5.40
ไม่เกิน 60 งวด 5.50
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์ในกลุ่ม  
ภาคีสหกรณ์บางเขน
                   
ไม่เกิน 12 งวด 4.95
ไม่เกิน 36 งวด 5.15
ไม่เกิน 60 งวด 5.25
   

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer