สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
                              สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
        เปิดตัวบัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card
     เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556

   

           นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ได้กล่าวรายงานเปิดใช้บัตร ATM Click CO-OP Card  โดยได้รับเกียรติจากท่านนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และท่านธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มาเป็นประธานเปิดงานในพิธี ซึ่งบัตร ATM Click CO-OP Card ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นบัตร ATM ที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ที่สามารถใช้ได้จริง ทั้งตู้ ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และตู้ ATM ธนาคารออมสิน โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิก และสมาชิกสมทบ ให้ความสนใจ สมัครทำบัตร กันอย่างมากมาย
                 สัมผัสธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่
                โดนใจทุกความต้องการของสมาชิก
                             คลิ๊ก..โดนใจ สะดวกถอน
                             คลิ๊ก..โดนใจ สะดวก โอน 
                             คลิ๊ก..โดนใจ สะดวก กู้
         สมัครใช้บัตร ATM Click CO-OP  มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล สร้อยคอทองคำ 40 เส้น ทองคำมูลค่า 10 บาท รวมเป็นเงินกว่า 200,000 บาท Click CO-OP Card ธุรกรรมการเงินสไตล์ใหม่ โดนใจ..มากกว่า
                             

                             

                             

                             
                
                             
  
                              

                              
             
                             
 
                             

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
                              
                     
                              
 
 
 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 59
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์              3.25  
ออมทรัพย์พิเศษ                     3.50  
อเนกประสงค์                         3.25  
ออมทรัพย์พอเพียง                 4.25  
เกษียณเปี่ยมสุข                     4.00  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 มี.ค.59
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน                            5.90  
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป                           5.90
สามัญสงเคราะห์ภัย                4.50
สามัญประหยัดพลังงาน           4.50
สามัญคุ้มครองชีวิต                 4.50
สามัญเพื่อการศึกษา               4.50
สามัญเพื่ออาชีพเสริม              4.50
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว         4.50
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 
เพื่อการเคหะ   (เริ่มใช้ 1 เม.ย.59)  
ประเภท 1                          
คงที่ 2 ปีแรก(0% 6 เดือนแรก)   3.5
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
 
ประเภท 2                           
คงที่ 2 ปีแรก(0% 3 เดือนแรก)   4.5
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
 
ประเภท 3
ดอกเบี้ยลอยตัว                       5.55
 
ใช้เงินฝากค้ำประกัน                5.00
ใช้หุ้นค้ำประกัน                       5.90
เพื่อความมั่นคงครอบครัว         4.95
ประกอบกิจการอาคาร              5.80
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 4.10
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน 4.25
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 48 เดือน 4.80
     
 
โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย,
ธ.ไทยพาณิชย์ , ธ.ธนชาต,
ธ.ทหารไทย
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer